19. februar 2019 Upis (registracija)  Prijava 
Uputstvo za upisivanje novosti

 Pogledajte detaljno objašnjenje kako dodati novost na stranici Novosti sela na isakovo.com-u.

========================================================================

Za sve informacije obratite se administratorima sajta Keric Drazi ili Stojanovic Jugoslavu.

 Ispis   
Novosti sela

Trenutne novosti | Kategorije | Pretraga | Sindikacija

3. oktobar 2008
Parlamentarna Skupština Saveta Evrope
By host @ 9:02 :: 3062 Views :: 0 Comments :: :: Novosti
 

Parlamentarna Skupština Saveta Evrope

 

Situacija nacionalnih manjina u Vojvodini i rumunske etničke manjine u Srbiji

 

Odluka 1632 (2008) 1

 

 

1.    Parlamentarna Skupština primećuje da su danas društava Evrope multikulturalne i multietničke oznake. 

2.    Odlučno brani kulturalnu raznovrsnost, čija je važnost isticana u nekoliko dokumenata Saveta Evrope i naročito u Okvirnoj Konvenciji za Zaštitu Nacionalnih Manjina (ETS broj 157) i u Evropskoj Povelji za Regionalne ili Manjinske Jezike (ETS broj 148).

3.    Raznovrsnost ne treba da bude doživljena kao ugrožavanje, nego kao izvor za obogaćenje. Ona bi trebala da bude poštovana i očuvana kao koreniti deo bilo kojeg demokratskog društva. Podržka načela ljudskih prava, zakonitosti i demokratije je najbolje obezbedjenje da će raznovrsnost biti poštovana.

4.    Srbija, kao i celi region na Balkanu, je jedna od najmulitkulturalnih zemalja u Evropi. Ona mora da preuzme inherentne dužnosti svih mulitkulturalnih društava podgurivanjem vizije društva osnivanog na poštovanje raznovrsnosti, i borbom protiv svih oblika netrpeljivosti i diskriminacije.

5.    Region, uključujući Srbiju, ostaje obeležen medjuetničkim natezanjama. Čak i danas, incidenti etničke prirode, sa raznim stepenima žestine, zabeleženi su u Srbiji.

6.    Skupština ističe da su medjukulturalna komunikacija i poštovanje raznovrsnosti kultura  garancije dugotrajnog mira i stabiliteta u regionu.

7.    Dok su sadašnji etnički incidenti malobrojni u sprskoj pokrajini Vojvodini, pokrajini čija mešovita etnička gradja je jedna od najizrazitijih u Srbiji, mora da se beleži da u 2004.  – u periodu obeleženim mnogobrojnim i uznemiravajućim medjuetničkim incidentima – vlasti su reagovale daleko previše sporo.

8.    Skupština bodri srpske vlasti da uvek reaguju velikom brzinom i strogosću protiv izvršilaca medjuetničkog nasilja u svim oblicima.

9.    Skupština pozdravlja činjenicu da je nekoliko pohvalnih prvih koraka preuzeto, uključujući skup zakona iz 2002. i novi Ustav Srbije iz 2006., za unapredjenje prava nacionalnih manjina, i bodri vlasti da nastave sa svojim naporima.

10.   U vezi s time, Skupština je vrlo zadovoljna da primeti da je od skorih izbora položaj [moja primedba: ili dužnost, služba] Ministra Ljudskih i Manjinskih Prava ponovo postavljen i da su pretstavnici manjina uključeni u vladajučoj koaliciji  sa ministarskim mandatima.

11.   Ove napore treba podržavati sa politikom obaveštavanja od strane državne uprave, verskih organizacija i medija da unapredjivaju duh trpeljivosti i medjukuturalni razgovor i suzbijanje diskriminacije.

12.   Skupština sa zadovoljstvom beleži da je nacrt zakona protiv diskriminacije bio spremljen i poslat Evropskom Komitetu za Demokratiju kroz Pravnim Pristupima (“Venecijskom Komitetu”) za opaske. Hitno usvojenje i  izvršavanje ovog zakona je naročito važno za sprečavanje bilo koje buduće diskriminacije protiv članova nacionalnih manjina.

13.   Skupština je uverenja da bi ombudsman mogao i trebao ovde da ispuni važnu ulogu. Zbog toga pozdravlja dugočekano imenovanje Ombudsmana Republike Srbije 29 Juna 2007.

14.   Nadalje, državna uprava mora da uloži svaki napor da pojača poverenje manjina u državne zastupnike i da suzbije predrasude protiv manjina koje bi mogle da ostaju u ustanovama sprovodjenja zakona [moja primedba: odnosno policiji, itd] i sudstva. Skupština pozdravlja postojanje plana za povećanje predstavništva pripadnika manjina u policiji i sudskim ustanovama, prvenstveno osnivanje multietničkih snaga policije u južnoj Srbiji. Ona podstiće državne vlasti da pruže ovo pokretanje drugim krajevima i naročito Vojvodini.

15.   Skupština je bezobzirno zabrinuta da primećuje ozbiljne nepotpunosti u ispunjenju prava manjina. Dužnost je državnih, pokrajinskih i meštanih vlasti da obezbede celovito izvršenje bitnih zakonskih mera.

16.   Poneke zakonske mere izostavljaju nekolikim godinama, i ovo sprečava mogućnost iskorišćenja zakonskog okvira razvijenog 2002 za najbolji ishod u korist pripadnika manjina.

17.   Skupština je mišljenja da ovi nedostaci u zakonodavnom uredjaju krnje verodostojnost političke volje vlasti u odnosu na prava manjina i ne doprinose izgradjenju poverenja pripadnika nacionalnih manjina u vlast.

18.   Skupština je takodje zabrinuta o razilaženjima uočenim medju oblastima u primenjivanju prava manjina i u stvarnoj pristupaćnosti tim pravima za njihove pripadnike. Osobito primećuje da pripadnici nacionalnih manjina u severoistočnoj Srbiji su u jasno manje povoljnom položaju od onih iz Vojvodine.

19.   U vezi pitanja identiteta manjina, i naročito što se tiče diskusije o rumunskim i vlaškim manjinama, Skupština opoziva princip izraženog u 3. Članku Okvirne Konvencije za Zaštitu Nacionalnih Manjina i ponovo potvrdjuje da je ikakav pokušaj nametanja identiteta jednom licu, ili grupi lica, nedopustljiv.

20.   Prema tome Skupština podstiče pripadnike rumunske i vlaške manjine iz istočne Srbije da ujedinju svoje napore i savladaju svoje unutrašnje nesuglasice u sopstvenu korist i da bi očuvali osobite odlike koje sačinjavaju njihove identitete. Ovde srpske vlasti imaju dužnost da ne ometaju nego da podržavaju inicijative u tom pravcu.

21.   Skupština je svesna o brigama iznesenih od strane Venecijanskog Komiteta o zakonu iz 2006 o crkvama i verskim organizacijama u Republici Srbiji i pridružuje se u njihovoj preporuci da se donese jasnije [preciznije] razumevanje o zakonskom statusu crkvenog prava i crkvenih odluka. Nadalje, Skupština uporno moli srpske vlasti da saradjuju podjednako sa Srpskom Pravoslavnom crkvom  i sa Rumunskom Pravoslavnom crkvom da pronadju praktično rešenje kojem se postiže stvarna sloboda vere u istočnoj Srbiji, kao što je već slučaj u Vojvodini.

22.   Konačno, svestna da saradnja domaćinske i rodbinske države pod dvostranim ugovorima je stvarne vrednosti u vezi obezbedjenja stabilnosti u Evropi, Skupština poziva srpske vlasti da pojačaju svoje dobre odnose sa rodbinskim drzavama (Rumunijom, Madjarskom, Hrvatskom i “bivšom Jugoslovenskom Republikom Makedonijom”) s potpunom izvršenjem dvostranih ugovora koje su potpisale. Isto važi za vlasti iz rodbinskih država. 

23.   Prema tome, Skupština poziva nadležne vlasti u Republici Srbiji da:

 

23.1 obrate više pažnje navodjenjima o medjuetničkom nasilju i da se bave o njima hitro, čvrsto i uspešno, naročito sa sredstvima efikasnih policijskih istraživanja i sudskim postupcima

 

23.2 se pobrinu da se zakoni o pravima manjina, naročito zakoni doneti 2002, dejstveno primenjuju

23.3 ustanove po mogućnosti hitno fond za promicanje društvenog, privrednog, kulturalnog i opšteg razvitka nacionalnih manjina predvidjenim pod 20 naslovu okvirnog zakona iz 2002. o zaštiti prava i slobode nacionalnih manjina

 

23.4 brzo donesu zakon protiv diskriminacije, uzevši u obzir komentare od strane Venecijskog Komiteta

 

23.5 usvoje kao pitanje prioriteta zakonske tekstove o financiranju i izboru nacionalnih saveta za nacionalne manjine, uzevši u obzir komentare stručnjaka Saveta Evrope o prednacrtu zakona o izborima 

 

23.6 preciznije odrede delatnosti i dužnosti nacionalnih saveta za nacionalne manjine, u isto vreme davanjem potrebnih novčanih sredstava da bi oni ispunili svoje misije

 

23.7 uvedu mehanizam za osposobljenje nacionalnih saveta za nacionalne manjine da pregledaju činove izvrsne vlasti u odnosu na prava manjina

 

23.8 sazovu češće i redovne sastanke Nacionalong Saveta za Nacionalne Manjine

 

23.9 zamisle naimenovanje ombudsmana-zamenika zaduženog za pitanja u vezi sa pravima manjina

 

23.10 mada sa ovog gledišta  prizanvajući poboljšanja sadrženim u novom Ustavu,  da daljnje učvrste stabilitet budžetova autonomskih pokrajina 

 

23.11 preuzmu odredjene mere u korist pripadnika svih manjina, i da iskorene svaku diskriminaciju protiv njenih pripadnika 

 

23.12 pojačaju napore ka unapredjivanju inicijativa za promicanje duha trpeljivosti i medjukulturalne komunikacije

 

23.13 intenziviraju inicijative za obučavanje učitelja sa bitnim kalifikacijama za poučavanje jezika i poučavanje na jezicima manjina 

 

23.14 nastave sa razvijanjem dvojezičkih škola i škola na maternjem jeziku

 

23.15 uklone razlike medju područjima koje postoje u stvarnim zaštitama prava manjina (naročito za upotrebu manjinskih jezika u upravljanju, obrazovanju na manjinskim jezicima, slobodu vere, itd.) sa potpunom primenjivanjem postojećih zakona o ovim pitanjima u celoj teritoriji 

 

23.16 preuzmu potrebne mere da bi obezbedili Vlasima/Rumunima koji žive u Istočnoj Srbiji (u Timočkom, Moravskom i Dunavskom Slivu) pristup obrazovanju, medijama i državnom poslovodjenju na maternjem jeziku i da im dopuste da održavju verske službe na tom jeziku 

 

23.17 pronadju i primenu tehnička rešenja koja bi omogučila žiteljima istočne Srbije da primaju emisije na rumunskom izradjenim u Vojvodini 

 

23.18 predvidju izuzeća u postupcima privatizacije medija u korist medija koje rade na manjinskim jezicima, da bi obezbedili njihovu održivost 

 

24.   Skupština takodje poziva Srbiju i odnosne rodbinske države da sazovu skup, po mogućnosti najranije, zajedničkih medjudržavnih komiteta predvidjenih u dvostranim ugovorima koje su one sklopile u vezi saradnje na temi zaštite nacionalnih manjina.

25.   Skupština poziva svoj Komitet za Uvažavanje Obaveza i Angažiranja od strane država članica Saveta Evrope (Nadgledni Komitet) da uzme u podesan obzir predloge sadržene u ovom rešenju dok vodi svoj dijalog sa sprskim vlastima.

 

1     Pretres Skupštine 1. Oktobra 2008 (33. Sedninca) (vidi Dok. 11528, izveštaj Odbora za Zakonska  Dela i Ljudska Prava, izveštilac: G. Herrmann). Tekst usvojen od strane Skupštine 1. Oktobra 2008 (33. Sedninca).

 

Vidi takodje Preporuku 1845 (2008).

 

* * *

 

Parlamentarna Skupština Saveta Evrope

 

Situacija nacionalnih manjina u Vojvodini i rumunske etničke manjine u Srbiji

 

Preporuka 1845 (2008) 1

 

 

1.    Parlamentarna Skupština, u odnosu na svoju Odluku 1632 (2008) o situaciji nacionalnih manjina u Vojvodini i rumunske etniške manjine u Srbiji, poziva Odbor Ministara da uzme u obzir, u toku svog redovitog nadgledanja, preporučivanja srpskim vlastima u gornje spomenutoj Odluci, i da imaju na umu u sklopu predstojećeg cilkusa nadgledanja pod Okvirom Konvencije za Zaštitu Nacionalnih Manjina.

2.    Skupština takodje preporučuje da Odbor Ministara i srpske vlasti namisle puštenje u dejstvo novih odredjenih ispomoćnih radnja za podršku razvitka konkretnih akcionih planova za pokretnju duha trpeljivosti i medjukulturalnog dijaloga, i posebno da pojačaju poverenje manjina u državnim ustanovama i da suzbijaju predrasude protiv manjina koje bi mogle da ostaju u ustanovama sprovodjenja zakona i sudstvu.

 

 

 

 

1 Pretres Skupštine 1. Oktobra 2008 (33. Sedninca) (vidi Dok. 11528, izveštaj Odbora za Zakonska  Dela i Ljudska Prava, izveštilac: G. Herrmann). Tekst usvojen od strane Skupštine 1. Oktobra 2008 (33. Sedninca).

 

Originali odluke i preporuke, na engleskom, se nalaze ovde:

 

http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta08/ERES1632.htm

http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta08/EREC1845.htm

 

 

Prevod sa engleskog 2.10.2008: Virgil S. Speriosu.

Comments
Trenutno nema komentara. Unesite prvi komentar
Kliknite ovde da biste uneli komentar
Deljenje   Ispis   
Partneri
 Ispis   
Foto album
DSC00141
 Ispis   
Isakvčani
Moto klub isakovo
 Ispis   
Korisnici na mrezi
Članstvo Članstvo:
Poslednji novi korisnik Poslednji: comprobarresowalk
Novi korisnici danas Novi korisnici danas: 0
Novi korisnici juče Novi korisnici juče: 0
Broj korisnika Ukupno: 417

Članova na mreži Članova na mreži:
Posetioci Posetioci: 3
Članovi Članovi: 0
Ukupno Ukupno: 3

Mrežno Mrežno:
 Ispis   
Anketa
Da li zelite da ucestvujete u sakupljanju skolskih i starih fotografija isakvcana.


Pošalji glas  Prikaži rezultat
 Ispis   
Novosti sela  |  Foto album  |  Foto Isakvčana  |  Informacije  |  Linkovi  |  Stara vezija  |  Vicevi dana  |  Vasa pitanja  |  Pomoć  |  Folklor
Copyright 2007 by isakovo.com   |  Izjava o privatnosti  |   Uslovi upotrebe
Concepted by Isakovo.com